خسارت ۱۷۲ میلیارد تومانی سیل اخیر به دلگان

رسانک/ فرماندار دلگان گفت: بر اساس برآورد کارشناسان، سیل اخیر ۱۷۲ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف خسارت وارد کرده است.

ولی محمد بامری گفت: با توجه به بارندگی و جاری شدن سیل و روان آب‌های فصلی در شهرستان دلگان خسارات زیادی به بخش‌های مختلف این شهرستان وارد شده است

با توجه به آغاز فصل کشت محصولات جالیزی و سایر محصولات کشاورزی در دلگان، سیل اخیر در بخش کشاورزی خسارت ۵۴ میلیارد تومانی به کشاورزان این شهرستان وارد کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*