فساد اداری و رفتارهای ناشایست با شهروندان بلوچ در ادارات و مراکز دولتی

رسانک/ به تازگی ویدئویی از هتک حرمت یک مسئول در یکی از ادارات شمال بلوچستان به اربابان رجوع و شهروندان بلوچ بازتاب گسترده ای در فضای مجازی بلوچستان داشته است. 

این ویدئو کلیپ “مشتی ست از نمونه خروار”؛ زیرا اینگونه برخوردها، رفتارها و بی احترامی ها و تضییع حقوق مردم بعلت ناآگاهی کافی از قانون توسط مردم در سراسر ادارات استان بلوچستان و سیستان روزانه اتفاق می‌افتد. 

چندی پیش در شهر دُزاپ منزل يک خانم بلوچ را عوامل حکومتی و نظامی تخریب کردند؛ زمانی که یکی از حاضرین لب به اعتراض گشود و خواست مانع ضرب و شتم صاحب خانه شود، نیروی انتظامی گفت، “بمیره خونش را میدهم”. 

… و می‌توان از هزاران اتفاق دیگر در ادارات و مراکز دولتی که نقض فاحش قوانین کشوری و بین‌المللی هستند، در بلوچستان نام برد.

براستی چرا هیچگونه رسیدگی از مقامات بالاتر نسبت به این وضعیت اسفناک نمی شود؟! اگر پشت این فرد مسئول به مقامات بالاتر گرم نمی بود، باز هم اینگونه با مردم رفتار میکرد؟! آیا نه اینکه این مسئولان و مقامات حکومتی و دولتی ما مردم بلوچ و سرزمینمان، بلوچستان را مستعمره می پندارند؟! آیا این رفتارها نتیجه سکوت ما نیست؟!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*