بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی در کسرکند (قصرقند)

به گزارش رسانک، روز  ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ به نام “امان الله عزیزی” فرزند مولابخش با شکایت شهرداری شهر کسرکند بازداشت شد.

آقای عزیزی از کنشگران اجتماعی در شهرستان کسرکند است.

گفته می شود که آقای عزیزی قصد داشته است تا اختلاس های صورت گرفته در شهرداری این شهر و ناپدید شدن ۷۰ تن میله گرد را که توسط شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر در آن دست داشته اند، را افشاگری کند.

برخی گزارش ها حاکی است، شکایت شهرداری از آقای عزیزی به دلیل ممانعت او از حفر یک حلقه چاه جنب آتش نشانی در محله “کورسر” است.

گفته می شود که عزیزی ادعای مالکیت زمین جنب آتش نشانی را داشته که پس از رایزنی و پادرمیانی رئیس شورای شهر کسرکند، با حفر این چاه موافقت شده است اما شهرداری از وی شکایت کرده است.

همچنین قاضی پرونده آقای عزیزی هیچگونه وثیقه ای برای آزادی وی قبول نکرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*