کاهش ۹۹ درصدی آورد آب رودخانه‌های سیستان و بلوچستان

رسانک/مدیر شرکت آب منطقه‌ای بلوچستان و سیستان گفت: در حال حاضر ۴۸ درصد حجم مخازن سد‌های استان پرشده که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال آبی گذشته با کاهش ۲۶ درصدی روبه‌رو است. 

وی گفت:بلوچستان و سیستان با وسعت ۱۱ درصدی از کل مساحت ایران اقلیم خشکی دارد و متوسط بارش سالانه آن در حد ۱۰۳ میلیمتر با تبخیر زیاد است.

وی در آخر افزود: آمار نگران کننده کاهش آورد آب رودخانه‌های استان است. به گفته وی در سال آبی جاری تاکنون آورد آب رودخانه‌های استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش ۹۹ درصدی روبه‌رو بوده که قابل تأمل است.

در سال های اخیر بارش نسبتاً مناسبی در اقلیم بلوچستان بارید و بسیاری از سدها سرریز شدند، اما عدم مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران باعث از دست رفتن این آب ها شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*