موهبتي استاندار؛ موهبت يا مصيبت

#ارسالی

از قدیم گفته اند در هر قوم و هر آیینی آدمی که به دوران کهولت و پیری میرسد و‌ خود احساس آن میکند که دم ؛  دم رفتن است هر چه در ایام جوانی و میانسالی تندی و بدخویی کرده در این اوان گوشه ای نشسته و‌ تامل ایام گذشته نموده و بر کردار کرده تاسف میخورد و از معصیت و‌ خطاهای گذشته هم میان مردم و‌هم با خدای خویش طلب عفو و‌ مغفرت می نماید و چند صباح واپسین عمر را به تغییر رویکرد و رویه و نگرش و‌ مدارا و تالیف قلوب بین مردم میپردازد تا مورد عفو مردم و مغفرت باریتعالی قرار گیرد. 

اما این موضوع در مورد استاندار محترم و معزز و با کمالات استان ما که از اکنون صدای کوبیدن چکشهای نصب پلاکارد تودیعش به گوش میرسد متاسفانه همچنان بر همان سیرت و سان است که بود. 

همچنان بر موضع خودشیفتگی و تک روی و تندی و‌ منزوی کردن مردم و پشت کردن به اعتماد و استقبال آنان که از او چهره ای مردمی داشتند متاسفانه چنان کرد با آنان که تو خود بخوان حدیث مفصل ؛ از غائله سوختبران و بریدن نان این قشر ضعيف تا تندی با اصحاب رسانه و مگس خواندنشان تا بر چسب زدن به مدیران بومی و حذفشان به انگهای مختلف و حمایت و آوردن مدیران غیر بومی و غیر متخصص و حمایت از عملکرد ضعیفشان و بستن راه  هر گونه نقد بر آنان.

 متاسفانه در این ایام آخر عمر سیاسی بجای توبه از این اعمال و بازگشت به باور و‌ ایمان مردم خونگرم استان چه سیستانی و چه بلوچ با کمال تاسف شاهد این هستیم که جدیدا با ورود به شهرداری پلان و اقدام به حمایت بی قید و شرط و تخصیص پول و امکانات و نگاه ویژه فقط از میان شهرداران استان به كسی که عاقلان دانند ملیجک و ملعبه دست باندشان شده و جناب استاندار معتقد است که پلان را بایست ویژه دید. 

در این که پلان را ویژه باید دید هیچ شکی نیست پلان و مردم پلان تاج سر و افتخار همه مایند اما سوال اینجاست مگر شهرداری اسپکه و شهرهای جديدالتاسيس در شستون ، واش، نصرآباد (زابل) و گِه و زرآباد زرخیز و دیگر شهرهای استان که حتی برای تامین سوخت خود در مانده اند گندم خورده اند که از بهشت ذهنتان رانده شده اند یا جدای از این استانند؟ قطعا خیر. 

بلکه جدای از باند شما هستند هدف شما حمایت از فرد و گروهی خاص هست كه ملعبه دستتان برای اهداف سیاسیتان گردیده و طعمه ای شده در دست تیم شما تا به اهداف پوپولیستیتان برسید وگرنه جوانان تحصیلکرده و فعال در پلان کم نبود تا شهردار شوند و فردا آینده ساز و به مدیران بومی بلوچ اضافه نمایند.

بس است دیگر خاموش کنید این فانوس دروغ و ریا و عوام فریبی تان را که جز بدبختی برای مردم استان هیچ عایدی نداشته است. 

بیشتر از این تصویر خود را نزد مردم خش دار و بی ارزش نکنید

مردم به خوبی تشخیص میدهند لطفا به خود بیایید ….

از طرف جمعی از اهالی شهر پلان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*