قطعی سه روز پی در پی خطوط تلفن همراه اول در بخش بنت

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پرویز کدخدایی عضو شورای شهر بنت در مورد معضل قطعی مکرر تلفن همراه اول در بخش بنت تشریح کرد: بخش بنت و قسمتی از بخش مرکزی شهرستان گِه ، که در مسیر فیبر نوری این منطقه هستند همیشه شاهد قطعی های مکرر تلفن همراه و اینترنت هستند و بیش از سه روز تلفن و اینترنت قطع شده است.

کدخدایی ضمن اشاره به سیل دیماه و از بین بردن بسیاری از زیر ساخت های جاده ای و مخابراتی افزود: خوشبختانه پروژه زمینی کردن فیبر نوری مسیر گه به بنت با فاصله ۸۵ کیلومتر از مصوبه های سفر وزیر ارتباطات در زمان سیل دیماه به بخش بنت در حال اجرا است و تاکنون به بهره برداری نرسیده است و این فیبر فرسوده هوایی با قطعی مکرر سبب مختل کردن زندگی مردم این منطقه شده است.

 عضو شورای شهر بنت گفت: با توجه به اینکه امروزه تلفن و اینترنت به یک جزء جدا نشدنی زندگی تبدیل شده و از آنجائیکه زندگی، کار و امور کسب درآمد عده بی شماری از مردم به این وسیله ارتباطی وابسته است؛ قطعی مکرر تلفن و عدم رسیدگی بموقع درخصوص برطرف نمودن این مشکل، موج نارضایتی مردم را به همراه دارد.

وی ادامه داد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا ، آموزش در مدارس و دانشگاه ها بصورت مجازی است و قطعی مکرر تلفن همراه اول در بخش بنت سبب تعطیلی مجازی مدارس و دانشگاه شده است ، بصورتی که بسیاری از دانشجویانی که در این فصل بسبب آزمون هایی که دارند مجبور شده اند در ماه رمضان برای انجام این آزمونها در این سه روز مسیر ۸۵کیلومتری بنت به گِه را طی کنند تا در آزمونها شرکت کنند ،  مطمئنا با این اوضاع و شرایط کنونی سبب نگرانی و دغدغه  شهروندان بخش بنت را بیشتر کرده اند.

وی یکی از مشکلات مخابرات را نبود زیر ساخت مناسب در شهرستان اعلام کرد و گفت: اداره مخابرات تا زمانی که مشکل زیرساخت را حل نکند شهروندان شاهد این قطعی ها هستند. امید داریم که با تسریع پروژه زمینی کردن فیبر نوری در گه به بنت دیگر شاهد این معضل در زندگی روزمره مردم نباشیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*