سوءاستفاده نیروهای امنیتی از فقر مردم و افراد بدون شناسنامه جهت لگوری (مخبری)

رسانک/ در طول سال ها فشار و تحمیل فقر و محرومیت بر سرزمین بلوچستان توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران، اکنون نیروهای امنیتی با سو استفاده از این فقر با وعده های دروغین در حال یارگیری در جهت منافع خود و به ضرر مردم بلوچ هستند.

لگور در زبان بلوچی به آن کسی اطلاق می شود که خود و هم خون و هم زبان هایش را به غیرخودی و غیربومی فروخته باشد و بر علیه هموطن خودش نزد دشمن مخبری کند. 

با رشد آگاهی مردم نسبت به حقوق اساسی ستانده شده خود توسط حاکمان زورگو و تمامیت خواه ایران، و البته رشد تکنولوژی باعث شده تا بارها دشمنان بلوچ و بلوچستان در دام مردم افتاده و نقشه های شوم‌شان برملا شود.

اما مسئله ای که مخبران و لگوران بایستی بدانند این است که آن روزی که این حکومت مستبد سقوط کند و پشتیبانش را از دست بدهد مردم به صورتش آب دهان می اندازند و او را طرد میکنند.

بر همین اساس در فرهنگ بلوچ ها مخبری و “لگوری” کردن هرگز جایگاهی نداشته و از آن به بدترین و زشت ترین عمل ها یاد شده است. بهتر آن است، آنان که فریب چند روز قدرت پوشالی را بواسطه پشتیبانی نیروهای امنیتی و نظامی غیربومی را احساس می کنند، به صفوف مردم بازگردند و اجازه ندهند دشمنان از آنان به عنوان یک ابزار استفاده کنند و زمانی که تبدیل به مهره سوخته شدند، حذف شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*