تظاهرات مردم بلوچ در منطقه تُربت بدلیل بستن مرز توسط ایران و پاکستان/ گرفتار کردن سوختبران بین مرز در حال تبدیل شدن به فاجعه است

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ شمار زیادی از مردم در منطقه تربت در شرق بلوچستان نسبت به مسدود کردن مرز توسط نیروهای نظامی ایران و پاکستان دست به تظاهرات زدند.

@rasanknews 

در همین حال بدلیل حرکت غیرانسانی و فاشیستی نیروهای ارتش پاکستان و سپاه پاسداران ایران در گرفتار کردن صدها سوختبر بین منطقه حائل مرز بلوچستان، تاکنون دستکم چهار سوختبر بدلیل گرسنگی و تشنگی در این منطقه، جان خود را از دست داده اند. این مسئله می تواند منجر به فاجعه ای دیگر برای مردم بلوچ و سوختبران شود. 

معیشت اکثر مردم در دو سوی مرز به سوختبری وابسته است و عدم اجازه تردد به این شهروندان زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

مراوادت تازه ای که بین مقامات رژيم جمهوری اسلامی ایران و پاکستان شده نشان می دهد که هر دو این رژیم در تلاش برای فشار آوردن بر ملت بلوچ، با انحصاری کردن سوختبری هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*