بی تفاوتی رژیم جمهوری اسلامی ایران در قبال جان سواحل نشینان بلوچ

رسانک/ از آخرین سونامی که بلوچستان تجربه کرده است، ۷۶ سال می گذرد. در این سونامی که در سال ۱۹۴۵ اتفاق افتاده حدود چهار هزار نفر از شهروندان بلوچستان جان خود را از دست داده اند. 

این در حالی است که به دلیل بی تفاوتی حاکمان ایران و پاکستان به جان شهروندان بلوچ، شهرهای ساحلی بلوچستان همچنان از سیستم هشدار دهنده سونامی محروم هستند. 

این ویدئو که به همت مرکز مطالعات بلوچستان از لندن تدوین شده است، ثابت می کند که حتی بر طبق ادعای سازمان مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران، خطر کشته شدن دهها هزار بلوچ و غیر بلوچ (انسان) بیخ گوش ما است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*