بحران بی آبی در شهر دزاپ امان مردم را بریده است

رسانک/ شهر دزاپ (زاهدان) با جمعیت قابل توجهی؛ در روزهای اخیر با بحران بی آبی شدیدی مواجه شده است. شهروندان این شهر مجبور به منتظر ماندن در هوای گرم و طاقت فرسای این روزها جهت دریافت چند گالن آب می باشند. 

شهرستان دزاپ که به عنوان مرکز بلوچستان شناخته می‌شود، مدتی است که با نبود آب شرب دست و پنجه نرم میکنند. این اتفاقات در حالی رخ میدهد که مسئولین اداره آب و فاضلاب بدون اطلاع قبلی آب بسیاری از مناطق این شهر را قطع میکند و مردم بایستی برای مصرف آب روزانه خود از هفت خان رستم بگذرند. 

در یکسال اخیر بارش های بهتری نسبت به سال‌های گذشته در بلوچستان بوده و رودخانه ها پس از سالها کم و بیش پر آب شده اند، اما ناتوانی مسئولان در ذخیره مناسب این آبها و همچنین عدم وجود شبکه آبرسانی باعث مختل شدن زندگی در بسیاری از مناطق و شهرها شده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*