خبر

یکّ بلۆچئے جنازه آوار جنگ بوتگ، دست نیروهانی نزامی کُشگ و کُربانی بوتگێن مردم چه آیان نێمگا پاترپ دئیگ بئیگ‌اَنت

رَسانک نیوز     زی جُمَه رۆچا 26 آبان 1402، هنگ مرزی نیروهان، گلشاه پاسگاه، پکیر شهسوار کلگئے، دۆست مهمدشهرئے دست چێرا اِنت (هیرمند) امیر سپری (سارانی) پاسگاه کارندهان آییئے لۆگ نێمگا …..ادامه خبر

خبر

به گروگان گرفتن جنازه شهروند بلوچ کشته شده توسط نیروهای نظامی جهت اخذ رضایت خانواده قربانی

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢۶ آبان ماه ۱۴۰۲، نیروهای هنگ مرزی پاسگاه گلشاه در روستای پکیر شهسوار از توابع شهرستان دوست محمد (هیرمند) به منزل “امیر صفری (سارانی)” که …..ادامه خبر