تقسیم بلوچستان

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال تقسيم بلوچستان به چهار استان را محکوم می‌کنیم

سید محسن دهنوی عضوِهیئتِ رئیسه‌ی مجلسِ شورایِ اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۹ از اعلام وصولِ طرحِ تفکیکِ “استانِ سیستان و بلوچستان” به مجلس خبر داد. طرح تقسیم سیستان و بلوچستان …..ادامه خبر