خبر

توزیع بیانیه‌هایی درباره کشتار در بلوچستان با تمرکز بر ماهیت طبقاتی این اعتراضات و ضرورت همبستگی عملی با آن

“سرکوب سنگین اعتراضات بلوچستان با گسیل نیرو از استان‌های اطراف، قطع ابزارهای ارتباطی، دستگیری‌های فله‌ای، احتمال برپایی اعدام‌های صحرایی، انزوای رسانه‌ای بعد از فروکش روزهای اول اعتراض، بین‌المللی نشدن کمپین …..ادامه خبر

خبر

پادا بلوچ

رسانک/ ملت بلوچ تا احقاق حقوق کامل خود در سرزمین مادری اش دست از مبارزه برنخواهد داشت.  این ملت ارتش های بزرگ جهان همچون انگلیس و پرتغال را به زانو …..ادامه خبر