ارسالی شما

پیام شما؛ برای دریافت وام یک میلیون تومانی باید سرپرست خانوار درخواست خود را از طریق شماره تماسی که به نام خودش است ارسال کند

برای وام یک میلیون تومانی یعنی کمتر از 70 دلار هزار تا شرط و شروط می گذارند، اما میلیاردها دلار سالانه گم می شود و کسی پاسخگو نیست. …..ادامه خبر