محیط زیست بلوجستان

احضار دهیار نوبندیان به دادسرای عمومی به دلیل عدم مدیریت پسماند

به گزارش رسانک، دهیار روستای نوبندیان به دلیل عدم مدیریت زباله ها و پسماندها به دادسرای عمومی شهرستان دشتیاری احضار شد.  اشرفعلی حسینی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چهبار در …..ادامه خبر

خبر

حرکت قابل تحسين فرماندار شهرستان دشتیاری در جمع آوری زباله های روستای نوبندیان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰، فرمانداری شهرستان دشتیاری در اقدامی تحسين آمیز علاوه بر جمع آوری زباله های بجا مانده در کنار خیابان اصلی روستای نوبندیان، …..ادامه خبر