خبر

تکمیلی

اعدام دست‌کم چهار زندانی از جمله سه بلوچ در زندان کرمان به گزارش رسانک، سحرگاه امروز دوشنبه ١٠ بهمن ماه ۱۴۰۱، مسئولان زندان کرمان حکم اعدام دستکم چهار زندانی ،از …..ادامه خبر