خبر

صلح و سازش دو طایفه بزرگ “رخشان” و “براهویی” در مسجد جامع میرجاوه با وساطت مولوی عبدالقهار میربلوچزهی و سران طوایف بلوچ

به گزارش رسانک، روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲، دو طایفه بزرگ “رخشانی” و “براهویی” بعد از گذشت چند سال تنش و ‌درگیری با وساطت “مولوی عبدالقهار میر بلوچزهی” امام جمعه شهرستان …..ادامه خبر

خبر

صلح و سازش دو تیره “ملک‌زهی” و “شیریزهی” از طایفه بزرگ گمشادزهی در مسجد جامعه شهرستان میرجاوه با وساطت مولوی عبدالقهار و سران طوایف بلوچ

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲، دو تیره “ملک‌زهی” و “شیریزهی” از طایفه بزرگ گمشادزهی بعد از گذشت ۷ سال تنش و ‌درگیری با وساطت “مولوی عبدالقهار” امام …..ادامه خبر