خبر

احضار یکی از اساتید حوزه علمیه فاروقیه گالیکش پس از عزل مولوی گرگیج از امامت جمعه آزادشهر

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۰، در ادامه فشارها به حامیان مولوی محمدحسين گرگیج، یکی از روحانیون اهل سنت و استادان حوزه علمیه فاروقیه گالیکش استان گلستان …..ادامه خبر