خبر

فائزه و آزادی

رسانک/ فائزه براهویی، دختر جوانی که خواستار رسیدگی به پرونده تجاوز به دختر ۱۵ ساله بلوچ توسط فرمانده انتظامی شهرستان چهبار بود اکنون دربند رژیم کودک کُش جمهوری اسلامی است. …..ادامه خبر