خبر

نه به اعدام

رسانک/ ویدیویی از تشییع پیکر “عبدالله توتازهی” که روز گذشته ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ، به همراه یونس توتازهی در زندان بیرجند توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. موج جدید …..ادامه خبر