خبر

امام جمعه شستون: اعلام وضعیت سفید در بلوچستان بازی با جان مردم است

وی با انتقاد از سیاست‌های دولت گفت: چرخش اقتصادی نباید به قیمت جان مردم باشد؛ دولتها در چنین شرایط بحرانی ضمن اینکه تمام امکانات و تدابیر لازم را تا خاتمه کرونا روی کار آورده‌اند و مردم خود را با کمکهای مناسب معیشتی به ماندن در خانه و تعطیلی کسب و کار ملزم کرده‌اند. …..ادامه خبر