خبر

ناصر بلیده‌‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان: خواسته‌های مولوی عبدالحمید با خواسته‌های مردم یکی هست

رسانک/ اتحاد ملل مختلف ایران جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می‌تواند پایه‌های لرزان جمهوری اسلامی را بشکند و سرنگون کند به همین جهت ده‌ها تلاش حاکمیت برای دور کردن مردمان …..ادامه خبر