خبر

ادعای عجیب فرماندهی انتظامی استان بلوچستان و در مورد قتل ابراهیم ریگی، شهروند بازداشتی در زاهدان

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۴ اسفند ماه ١۴٠١، علی رحیمی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بلوچستان و سیستان در ادعایی عجیب جان باختن شهروند بلوچ بازداشت شده …..ادامه خبر