خبر

ارسالی

مردم‌ شهرستان سرباز اخیرا از سرقت وسایل نقلیه خود و ناامنی، راهبندانی افراد مسلح ناشناس در محور موصلاتی بخش مرکزی سرباز بشدت نگران هستند. در شب های اخیر افرادی مسلح …..ادامه خبر