خبر

“بلوچ من بخند”

به‌ گزارش رسانک، محمد نوریزاد فعال مدنی محبوس در زندان اوین آخرین تابلویی که کشیده را “بلوچ من بخند” نام نهاده است.  در ویدئویی که فاطمه ملکی، همسر و مادر …..ادامه خبر