خبر

روستای باتک مرکز بخش مینان از توابع شهرستان سرباز تنها بخش کشور است که اینترنت آن هنوز هم از نسل چهارم نیست.

#ارسالی روستای باتک و توابع تحت پوشش شاکهور و کندز با هشت هزار نفر جمعیت یکی از مراکز تجاری شهرستان سرباز میباشد که هنوز هم فاقد اینترنت پر سرعت ۴جی …..ادامه خبر

ارسالی شما

فیبرهای نوری مخابرات تنها راه اتصال روستای جون‌آباد به شهر هستند که کیلومترها بدون استاندارد سازی بر روی زمین رها شده و مکررا دچار قطعی می‌شود.

#ارسالی ساکنین این روستا بیش از ۸ سال است با مشکل قطعی شبکه تلفن همراه مواجه هستند و امروزه در پی شیوع ویروس کرونا در ایران با وضعیت پرتشنج تحصیلی …..ادامه خبر