خبر

آذر ماه سال نود و نُه پیمانکار شرکت گاز منطقه سجاد شهر در شهرستان پهره، از زمینهای تعاونی مسکن گازکشی کردند.

#ارسالی سلام علیکمآذر ماه سال نود و نُه پیمانکار شرکت گاز منطقه سجاد شهر در شهرستان پهره، از زمینهای تعاونی مسکن گازکشی کردند. تا امروز که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ …..ادامه خبر

خبر

جایگاه نامناسب ایران به لحاظ شادکامی و شاخص نابرابری جنسیتی در مقایسه با سایر کشورها/ کمترین میزان امید به زندگی، در بلوچستان

بر اساس آمارهای پژوهشگران در سال ۲۰۲۰، ایران به لحاظ شادکامی از بین ۱۵۳ کشور، رتبه ۱۱۸‌ را به خود اختصاص داده و از لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی در بین …..ادامه خبر

خبر

جانی در محل جرم

رسانک/ روز گذشته ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی ایران از مناطقی در شمال بلوچستان دیدن کرد. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه …..ادامه خبر