گزارش

وضعیت سخت معیشتی خانواده یکی از صیادان بلوچ دربند در تانزانیا/ عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران

به گزارش رسانک، خانواده یکی زندانیان بلوچ در کشور تانزانیا از عدم همکاری رژیم جمهوری اسلامی ایران در بازگرداندن یک شهروند بلوچ از آن کشور خبر داد. عبدالمجید آسکانی متولد …..ادامه خبر