خبر

ارائه خدمات درمانی و صدها تن مواد غذایی رایگان به زائرین پاکستانی در بلوچستان

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست‌های «شیعه پروری»، برای زوار اربعین که از پاکستان و افغانستان وارد بلوچستان شده‌اند، اقدام به سرمایه گذاری عظیم و ارائه …..ادامه خبر