خبر

قصه “صپر بروت” حکایت سوءاستفاده جمهوری اسلامی از فقر است صفر سالاری معروف به “صپر بروت” ۵۵ ساله است و پدر ٨ فرزند است. وی زمانی که انقلاب شد حدود ده سال سن داشت.

جمهوری اسلامی هرگز امکانات آموزشی برای “صفر” و امثال او فراهم نکرد و آنها را در فقر نگه داشت تا بعدها از او بعنوان یک بی سواد عامی و عضو …..ادامه خبر