ارسالی شما
ارسالی شما

ارسالی

اداره مسکن و شهرسازی پهره شش نفر نیروی حراست برای نگهبانی استخدام کردهسه نفر از شهرستان بم به سفارش مدیر حراست و سه نفر از شهرستان زابل (نصرآباد) به سفارش …..ادامه خبر

ارسالی شما

پیام شما؛سلام خسته نباشید فیلم خیابان پیربخش گرگیج دزاپ رو میفرسم لطفا بزارید تا مسئولین از خدا بی خبر ببینن

ارسالی خیابان پیربخش دزاپ بیشتر از یه ساله که آسفالتش خرابه. بیشتر از یه ساله لوله های آب شیرین آوردن از مردم پول گرفتن که آب شیرین میاریم اما خبری …..ادامه خبر

ارسالی شما

پیام شما ؛ این کلیپ مدرکی مستند است که نشون میده فساد اداری و نیروهای نظامی غیربومی در بلوچستان تا چه حد بالایی است

این کلیپ مدرکی مستند است که نشون میده فساد اداری و نیروهای نظامی غیربومی در بلوچستان تا چه حد بالایی است. پلیس راه دزاپ راننده رو تهدید کرده که براشون …..ادامه خبر