ارسالی شما

حقوق کارگران شهرداری نیکشهر ۵ ماه هست که عقب مانده و هیچ ارگانی جوابگوی کارگران زحمتکش نیست.

#ارسالی با عرض سلام و درود خواهشا اطلاع رسانی کنید، حقوق کارگران شهرداری نیکشهر ۵ ماه هست که عقب مانده و هیچ ارگانی جوابگوی کارگران زحمتکش نیست. کارگر بدبخت باید …..ادامه خبر