خبر

شهروندان فاقد شناسنامه و سواستفاده جمهوری اسلامی از اعتراضات

رسانک/ کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران می‌گوید بلوچستان، یکی از بالاترین شمار بازداشتی‌ها را از ابتدای اعتراضات اخیر داشته است. رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان و …..ادامه خبر