خبر

عربی؟ آره عربم

این چهره‌ را به خاطر بسپاریم: “عیسی بالدی” نفر اول آن ویدئوی معروف «به خاطر قومیته» که از محرومیت‌های شغلی به خاطر عرب بودنش می‌گوید. عیسی فارغ‌التحصیل علوم اجتماعی بود …..ادامه خبر