خبر

تلاش رژیم جمهوری اسلامی ایران برای ايجاد رعب و وحشت در میان فعالان اجتماعی بلوچ

رسانک/ حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران یکی از دیکتاتور مآبانه ترین حکومت های حال حاضر در منطقه خاورمیانه میباشد. در داخل جغرافیای ایران سرکوب مخالفان و معترضان توسط این رژیم …..ادامه خبر