خبر

حرکت قابل تحسين فرماندار شهرستان دشتیاری در جمع آوری زباله های روستای نوبندیان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰، فرمانداری شهرستان دشتیاری در اقدامی تحسين آمیز علاوه بر جمع آوری زباله های بجا مانده در کنار خیابان اصلی روستای نوبندیان، …..ادامه خبر