خبر

صلح و سازش دو‌ تیره طایفه “براهویی” با پادرمیانی و وساطت روحانیون و معتمدین در مسجد مکی زاهدان

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، با وساطت روحانیون و ریش سفیدان و معتمدین طوایف بلوچ بین دو تیره “باجی زهی” و “زیرکاری” از طایفه براهویی در …..ادامه خبر

خبر

صلح و سازش دو‌ طایفه «حسن‌زهی و شیروزهی» با پادرمیانی و وساطت روحانیون و معتمدین در کورین زاهدان

به گزارش رسانک، روز گذشته ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با وساطت روحانیون و ریش سفیدان و معتمدین طوایف بلوچ بین دو طایفه‌ای “حسن‌ زهی و شیروزهی” در مسجد منطقه شورشادی …..ادامه خبر

خبر

صلح و سازش دو طایفه “زیرکاری” و “باجیزهی” با پادرمیانی مولوی عبدالحمید

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ١۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، اختلاف دو طایفه “زیرکاری” و “باجیزهی” با تلاش ریش‌ سفیدان و معتمدان و پادرمیانی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان …..ادامه خبر

خبر

چه کاتلئے هۆنئے سرا گوَزگ گۆن دو رئیسی و کشانیئے کهۆلئے سازشئے جالکئے (گلشنا)

رَسانک نیوز سئےشمبهئے رۆچا ۷ پروردینئے ۱۴۰۳ئے شپا، رئیسی و کشانیئے کهۆلئے واجه و اسپێت ریش و اهتبار والاێن مردمانی میانجیگریئے گۆن، جالکئے، گلشنئے شهرئے مرکزئے تها سُهل و سازش …..ادامه خبر