خبر

مصدوم شدن یک محیط بان در پی درگیری با شکارچیان متخلف در بلوچستان و سیستان

این محیط بان که هویت آن علی ریگی شورکی اعلام شده است در جریان درخواست محیط بانان مبنی بر واگذاری دو راس بره میش کوهی وحشی که بصورت غیرمجاز توسط مالدارها و چادرنشینان زنده گیری و نگهداری می‌شدند، مصدوم شده است. …..ادامه خبر