خبر

حجم آب سدهای بلوچستان ۳۳ درصد افزایش یافته اما بی آبی مردم کاهش نیافته است

در حالی افزایش ۳۳ درصدی حجم آب سدهای بلوچستان نسبت به سال قبل گزارش می شود که کمبود آب شرب در اکثر شهرها و روستاهای بلوچستان افزایش یافته و مردم برای تهیه آب مصرفی به ھوٹگ هایی پناه می برند که هر ساله جان بسیاری از کودکان بلوچستان را می گیرد. …..ادامه خبر