خبر

گزارش سازمان عفو بین الملل از کشتار سوختبران بلوچ در مرز شهرستان شستون توسط سپاه پاسداران

رسانک/ عفو بین الملل در مورد کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران در مرز شستون (سراوان) گزارشی تهیه کرده که بدین شرح امده: “سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شکل …..ادامه خبر

خبر

توزیع بیانیه‌هایی درباره کشتار در بلوچستان با تمرکز بر ماهیت طبقاتی این اعتراضات و ضرورت همبستگی عملی با آن

“سرکوب سنگین اعتراضات بلوچستان با گسیل نیرو از استان‌های اطراف، قطع ابزارهای ارتباطی، دستگیری‌های فله‌ای، احتمال برپایی اعدام‌های صحرایی، انزوای رسانه‌ای بعد از فروکش روزهای اول اعتراض، بین‌المللی نشدن کمپین …..ادامه خبر