خبر

تحریم انتخابات

رسانک / امروز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، مردم باز هم در چالشی دیگر به جمهوری اسلامی “نه” میگویند. شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط مردم آگاه نشان …..ادامه خبر