No Picture
خبر

ضرب و شتم یک زندانی سیاسی در زندان دزاپ و انتقال یک زندانی دیگر به قرنطینه به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۹ یک زندانی سیاسی بلوچ به …..ادامه خبر