خبر

ارسالی

یک عمر فریبمان دادند؛ کربلا نبود و دزاپ (زاهدان) بود؛ یزید نبود و “‌خامنه ای” بود؛ “حسین” تشنه لب نبود و‌ “خدانور” تشنه بود؛ طفلان مسلم وجود نداشت، هستی، اقبال، …..ادامه خبر