خبر

زمینه سازی رژیم برای حضور مردم در راهپیمایی روز قدس با پنهان‌کاری آمار کرونا

رسانک/ رژيم #جمهوریاسلامیایران از یک هفته پیش فراهم ساختن زمینه برای کشاندن مردم به راهپیمایی روز قدس را آغاز کرده است. منافع حفظ قدرت برای رژیم دیکتاتور ایران بسیار مهمتر …..ادامه خبر