محیط زیست بلوجستان

احضار دهیار نوبندیان به دادسرای عمومی به دلیل عدم مدیریت پسماند

به گزارش رسانک، دهیار روستای نوبندیان به دلیل عدم مدیریت زباله ها و پسماندها به دادسرای عمومی شهرستان دشتیاری احضار شد.  اشرفعلی حسینی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چهبار در …..ادامه خبر