خبر

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در دزاپ و نقاط مختلف ایران

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، گروهی از بازنشستگان مخابرات، برای چندمین هفته متوالی مقابل ساختمان مخابرات استان‌های مختلف ایران از جمله بلوچستان و سیستان، اصفهان، گیلان، …..ادامه خبر

خبر

علت دستگیری های گسترده زاهدان چیست؟ آیا رژیم در مقابل مردم بلوچستان درمانده شده؟ 

جنبش فزاینده جمعه های زاهدان و بقیه شهرهای بلوچستان، موضع گیری های آشتی ناپذیر مولانا عبدالحمید تهدیدات و توهین ها علیه وی، افزایش اعتراضات در بلوچستان به همراه تند شدن …..ادامه خبر

خبر

کسبه دزاپ، روحانیون شستون و گِه و سه طایفه دیگر با مولوی عبدالحمید اعلام همبستگی کردند

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ٢٨ مهر ماه ١۴٠١، کسبه و بازاریان دزاپ، روحانیون منطقه بمپشت شهرستان شستون (سراوان) و نیز منطقه بِنت شهرستان گِه (نیکشهر) و سران و معتمدین …..ادامه خبر