خبر

احراز هویت برخی از سوختبران زخمی شده در تیراندازی نیروهای سپاه منطقه مرزی بم پشت از توابع شهرستان شستون (سراوان)

به گزارش رسانک، در جریان تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹ به سمت سوختبران بلوچ در منطقه مرزی بم پشت از توابع شهرستان شستون دستکم …..ادامه خبر