خبر

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ توسط نیروهای نظامی و بنیاد مسکن در شهرستان زاهدان

به گزارش رسانک، بامداد روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، نیروهای بنیاد مسکن به همراه نیروهای نظامی با یورش به روستای کالیکا در منطقه گاوداران در حومه شهر زاهدان، منازل …..ادامه خبر

خبر

انتقاد شدید مردم بلوچ از “رضا شریفی” معاون سیاسی استانداری بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، “رضا شریفی” نیروی سابق اداره اطلاعات دزاپ (زاهدان) و معاون سیاسی استانداری فعلی بلوچستان و سیستان که در جلسه معتمدین و سران …..ادامه خبر