خبر

سرقت وسایل دانشجویان خوابگاه دانشگاه فرهنگیان زاهدان در تعطیلات و عدم پاسخگویی مسئولین

به گزارش رسانک، اموال و وسایل شخصی دانشجویان خوابگاه دخترانه پرتو دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت زاهدان واقع در خیابان بزرگمهر که در طول مدت نوروز و حین ماه رمضان تعطیل …..ادامه خبر