خبر

واکنش مولوی عبدالغفار نقشبندی در مورد افرادی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام می‌کنند

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالغفار نقشبندی، از روحانیون مردمی بلوچستان در صفحه ایکس با اشاره به نزدیک شدن انتخابات مجلس و پيشتازی برخی از …..ادامه خبر