خبر

تجمع مردم روستای حیط کارگاه (نظرآباد) مقابل فرمانداری راسک در پی زیرگرفتن یک زن بلوچ توسط ماموران هنگ مرزی

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹، جمعی از معتمدین، ریش سفیدان و خانواده “خدیجه دهانی” زن بلوچی که توسط ماموران هنگ مرزی در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۹ …..ادامه خبر