خبر

رضا پهلوی ایران را جای دیگر معامله نکند/ ظلم و جوری که در گذشته پدربزرگ شما رضاشاه بر بلوچها کرد را یادمان نرفته است 

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٨ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، مولوی محمد حسین گرگیج در نماز جمعه با مخاطب قرار دادن رضا پهلوی گفت که ما ظلم و جوری را که …..ادامه خبر